Farmářské produkty

[wp-tiles post_type=“post“ orderby=“date“ order=“DESC“ posts_per_page=“auto“ category=“farmarske-produkty“ tag=““ tax_operator=“IN“ offset=“0″ post_status=“publish“ ignore_sticky_posts=“false“ exclude_current_post=“true“]

 

Od neděle do pátku: Náš farmářský stáneček před naším domem ve Mšeckých Žehrovicích 150

Neděle:                  11:00 – 19:00
Středa:                   14:00 – 19:00
Pátek:                     14:00 – 17:00

Soboty jsou šabatní, tudíž neprodáváme.