Farmářské produkty

 

Od neděle do pátku: Náš farmářský stáneček před naším domem ve Mšeckých Žehrovicích 150
Ponděli – pátek:   14:00 -17:00
Neděle:                  12:00 – 17:00.
Soboty jsou šabatní, tudíž neprodáváme.