Přátelé, vítáme Vás na komunitní farmě Uchované semínko!

Komunita Dvanáct Kmenů

Vcházíte na půdu přírodní svatyně, kde se divoká příroda prolíná s dílem lidských rukou. V této přírodní rezervaci mají místo nejen broučci, bylinky a stromy ale hlavně lidé. Byli jsme stvořeni jako vrchol stvoření s úkolem starat se o vše na téhle krásné zemi a být součástí přírody.
Ovocný les na jižní stráni je pokus o napodobení Rajské zahrady, kde rostlo všeliké ovoce pro obživu člověka. První stromy byly vysázeny před 23 lety do vypáleného zerodovaného svahu, kde skoro ani tráva nerostla. Deset let nebylo vidět takřka nic až na spoustu kůlů, které označovaly místa výsadeb. Nejdříve začaly oživovat pionýrské dřeviny a stromy, které jsme si sami vypěstovali ze semínka. Jaká radost to byla, když první plody ozdobily malé keře. Naposledy byla založena vinice. Najdou se v ní neznámé odolné odrůdy z celého světa. Révě se daří bez postřiků a přežívá tvrdé zimy, pozdní mrazy i velká sucha.

Děkujeme, že jste nás virtuálně navštívili a neváhejte se s námi seznámit a přijet na farmu!

Jméno naší komunitní farmy ukazuje nejen na bohatost druhů a odrůd rostlin, které zde rostou a jsou uchovávány, ale na semínko opravdového přátelství. Díky němu můžeme překonat naše lidské sobectví a hospodařit, pracovat a žít pospolu:

Žijeme a pracujeme společně a dělíme se o plody své práce. Chováme dojné ovce, kozy a krávy. Naši koně nám věrně pomáhají při práci na poli, lukách a v lese. Obhospodařujeme 5 ha vysokokmenných sadů, 10 ha pastvin a luk, 25 ha orné půdy, 2 rybníky, lužní lesíky… Udržujeme rozsáhlý genofond odrůd ovoce. Dvacetiletý ovocný les nám poskytuje množství netradičního vitaminového ovoce, bobulovin a léčivých bylin. V experimentální vinici (490 m. n. m.!) koncem léta uzrává přes 30 odrůd stolní a moštové révy. Pracujeme na selekci a rozmnožovaní pravokořenného ovce pro tvrdé podmínky zejména broskví, meruněk, ořešáků, mandlí a jedlých kaštanů. Pěstujeme zeleninu, žito a špaldu, dýni olejnou a len, jáhly…. a uchováváme mnoho vlastních semen. Zajímá nás pěstování odolných odrůd kukuřice, kterou zpracováváme tradiční recepturou. Pleteme košíky, pečeme kváskový chléb, děláme sýry, moštujeme a jezdíme prodávat své produkty na trh.

Práce je velkou součástí našeho života. Ale to hlavní pro nás je učit se žít jako skuteční přátelé, bratři a sestry. Každý den ráno a večer se všichni setkáváme, abychom slovem, tancem a zpěvem oslavovali svého Stvořitele. Své hosty zveme, aby sdíleli život naší velké rodiny při práci, jídle i oslavách. Trvale udržitelný život totiž začíná přátelstvím.

Návštěvy, i dlouhodobé, jsou velmi vítány!